25 JAAR VORMINGSINSTITUUT WIES MOENS


LUSTRUMNUMMER

25 jaar Vormingsinstituut Wies Moens betekent ook 25 jaar Kort Manifest. Om deze verjaardag enige luister bij te zetten, verschijnt/verscheen nr. 165 eind september 2008 op 32 bladzijden én wordt die verzonden naar zo'n 2.000 adressen. In dit nummer vindt u de bijdragen van twaalf gastauteurs die allen een artikel schreven over een onderwerp passend in het gedachtegoed van Wies Moens. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar aanvragen op ons adres: Scheihagenstraat 54, 2550 KONTICH.

LUSTRUMVIERING

Op zaterdag 25 oktober 2008 heeft de lustrumviering voor 25 jaar Vormingsinstituut Wies Moens plaats in het Erasmushuis, Hendrik Kuipersstraat 49, 2640 MORTSEL. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. De viering vangt aan met een academische zitting om 14 uur. Er zijn slechts twee sprekers, nl. onze gast An de Moor en onze voorzitter Edwin TRUYENS. De zitting wordt muzikaal opgeluisterd door sopraan Cristel DE MEULDER en pianiste Isabelle VLEMINCKX. Aansluitend op de academische zitting is er een receptie. Het lustrumnummer van Kort Manifest is tevens een formele uitnodiging zijn en daarin vindt u een inschrijvingsstrook waarmee u uw komst kan bevestigen. Maar u kan ook inschrijven door een bericht te zenden aan: edwin.truyens@skynet.be. Vooral voor de receptie is het immers van wezenlijk belang dat wij vooraf precies weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. De toegang is gratis.

SPONSORS. BESCHERM- EN STEUNCOMITÉ

U zal begrijpen dat zowel voor de uitgave van het lustrumnummer als voor de organisatie van de lustrumviering een niet zo klein budget nodig is. Als wij geen inkomsten genereren, dreigt onze kas flink gehavend uit de strijd te komen en dat is niet echt de bedoeling. En dus hopen wij minstens een gedeelte van de uitgaven te recupereren.

Om te beginnen zoeken wij grote, middelgrote en kleine bedrijven die willen sponsoren. Voor een bedrag van minstens 125 € verwerft men de status van sponsor. In het lustrumnummer, dat dan toch op zo'n 2.000 exemplaren verspreid zal worden, en in het daaropvolgende nummer van Kort Manifest zullen wij het logo van de betrokken bedrijven afdrukken.

Vervolgens nodigen wij al onze abonnees en andere sympathisanten uit om toe te treden, hetzij tot het beschermcomité mits betaling van een bedrag van minstens 50 €, hetzij tot het steuncomité mits betaling van om het even welke steunbijdrage.

Alle betalingen graag op bankrekening 001-1375734-59 van het Vormingsinstituut Wies Moens VZW, 2550 KONTICH, met de vermelding "lustrum".

De namen van het bescherm- en steuncomité worden afgedrukt in het lustrumnummer. Wie dus wel wil steunen, maar zijn naam liever niet gepubliceerd ziet, dient dit uitdrukkelijk te vragen.

Wij danken iedereen die een steentje bijdraagt tot het welslagen van onze verjaardag.