Het Vormingsinstituut Wies Moens is gevestigd te 2550 KONTICH, Scheihagenstraat 54. Aan de hand van ons ondernemingsnummer, 426.146.239, kan u de statuten terugvinden op de webstek van de FOD-Justitie: www.just.fgov.be.

tel: 00 32 3 457 13 51
fax 00 32 3 459 89 06

e-post: edwin.truyens@skynet.be

IBAN-nummer: BE84 0011 3757 3459
BIC-code: GEBABEBB


Ons tijdschrift Kort Manifest verschijnt zeswekelijks en een jaarabonnement kost 12 €.

Advertentievoorwaarden:

Formaat

voor
8 opnames

voor
1 opname

1/1 bladzijde

360 €

60 €

1/2 bladzijde

240 €

40 €

1/4 bladzijde

180 €

30 €

aanbevolen huis

40 €

 

Kort manifest verschijnt acht maal per jaar op A4 formaat. Het blad heeft een oplage van 650 exemplaren en wordt verspreid in de gehele Nederlanden (Vlaanderen en Nederland).