Doelstellingen

foto_3_w._moens

Het Vormingsinstituut Wies Moens werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk  op 27 juli 1983. Zoals de naam van de vereniging laat veronderstellen, ligt het hoofdaccent van de werking op vorming in de lijn van het gedachtengoed van Wies Moens. Dit betekent dat de organisatie zich nationalistisch en katholiek opstelt, maar ook partijpolitiek volkomen onafhankelijk.

De doelstellingen kunnen we kort als volgt samenvatten:

  • Het bevorderen van de studie en de vorming, zowel op politiek als op economisch, sociaal, cultureel en historisch gebied.
  • Het bevorderen van de studie van Wies Moens en van zijn werk in het bijzonder.

 
Het Vormingsinstituut Wies Moens wil deze doelstellingen realiseren door o.m. de volgende activiteiten:

  • Vormingslessen, lezingen, debatten.
  • De uitgave van een zeswekelijks tijdschrift ‘Kort Manifest’ met uitgebreide aandacht voor boekennieuws
  • De uitgave en verkoop van boeken, brochures en andere publicaties
  • De organisatie van tentoonstellingen