Literatruur

In de onderstaande literatuuropgave vindt u boeken en tijdschriftartikelen die enerzijds gewijd zijn aan de geschiedenis en de actuele positie van het Nederlands, anderzijds aan het belang van het Nederlands in bijzondere situaties, zoals bv. en bij uitstek het hoger onderwijs.

  • Guy Janssens, m.m.v. Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu, Acco, Leuven, 2003 – ISBN 9 789033 453977
  • Albert Oosterhof, Willy Martin, Jan Roukens, Els Ruijsendaal (red.), Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap?, Academia Press, Gent, 2010 – ISBN 9 789038 215396
  • Libert vander Kerken, Maar wat is literatuur?, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen – Utrecht, 1973, ISBN 90 289 9911 6
  • Roland Willemyns, Wim Daniëls (red.), Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de zuidelijke Nederlanden, Standaard/Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 2003 – ISBN 9 789071 206436