Praktisch

foto_2_w._moens

Het Vormingsinstituut Wies Moens is gevestigd te 2550 KONTICH, Scheihagenstraat 54. Aan de hand van ons ondernemingsnummer, 426.146.239, kan u de statuten terugvinden op de webstek van de FOD-Justitie: www.just.fgov.be.

Tel.: 00 32 3 457 13 51
Fax: 00 32 3 459 89 06

E-post: edwin.truyens@skynet.be

Advertentievoorwaarden:

Kort manifest verschijnt acht maal per jaar op A4 formaat. Het blad heeft een oplage van 650 exemplaren en wordt verspreid in de gehele Nederlanden (Vlaanderen en Nederland).

FORMAATVoor opnamesvoor opname
1/1 bladzijde360 €60 €
1/2 bladzijde240 €40 €
1/4 bladzijde180 €30 €
Aanbevolen huis 40 €
Prijzen advertenties Kort Manifest